Giá trị trái phiếu huy động vốn cho doanh nghiệp năm 2020

Trong những năm gần đây, thị trường TPDN phát triển nhanh giúp các doanh nghiệp huy động vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, giảm dần sự phụ thuộc vào kênh tín dụng ngân hàng; hỗ trợ các ngân hàng thương mại (NHTM) và các doanh nghiệp huy động vốn dài hạn để đáp ứng các chỉ tiêu an toàn vốn. Giảm bớt áp lực huy động vốn cho hệ thống NHTM. Định hướng được các khoản đầu tư trung, dài hạn thay vì gửi tiền tiết kiệm ngắn hạn. Thúc đẩy các hình thức dùng trái phiếu huy động vốn giảm gánh nặng cho ngân hàng.

Huy động vốn bằng trái phiếu là giảm gánh nặng cho ngân hàng

Nhóm ngân hàng liên tiếp trở thành nhà phát hành trái phiếu lớn nhất kể từ tháng 4/2020. Riêng trong tháng 12/2020, nhóm các ngân hàng đã huy động hơn 19.000 tỷ đồng trái phiếu.

Trái phiếu chính phủ Việt Nam
Trái phiếu chính phủ Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp trên HNX trong tháng 12 và số liệu 12 tháng. Theo đó, trong tháng 12, các doanh nghiệp đã huy động thành công hơn 34.470 tỷ đồng, đạt chưa đến một nửa giá trị trái phiếu đem chào bán trong tháng 12.

Ông Ngô Đăng Khoa: Mặc dù thị trường trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền đồng của Việt Nam chỉ là thị trường nhỏ nhất trong số 6 thị trường trái phiếu doanh nghiệp của khu vực ASEAN nhưng những năm gần đây đã chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của thị trường này nhờ sự tăng trưởng và ổn định kinh tế, chỉ số lạm phát luôn được kiểm soát tốt và nằm ở mức thấp. Ngoài ra, Chính phủ luôn có các chính sách quản lý và điều tiết phù hợp.

Thị trường huy động vốn bằng trái phiếu

Giá trị của thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam tăng mạnh, chiếm từ 9,01% tổng GDP của cả nước vào năm 2018 lên 11,3% vào năm 2019, khiến thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam trở thành phát thị trường triển nhanh nhất ở khu vực Đông Á. Ngoài ra, các đơn vị phát hành trong nước đang ngày càng gia tăng nhận thức về các loại hình đa dạng hóa nguồn vốn của mình.

Giá trị tái phiếu phát hành theo ngành
Giá trị tái phiếu phát hành theo ngành

Trong đó, các ngân hàng đã huy động 19.003 tỷ đồng VNĐ trái phiếu trên thị trường nội địa và 160 triệu USD trên thị trường quốc tế (HDBank). Các doanh nghiệp bất động sản huy động 2.027 tỷ đồng. Ngoài ra, ngành xây dựng và sản xuất huy động lần lượt 1.508 tỷ đồng và 1.304,6 tỷ đồng.

Bất động sản, xây dựng và các tổ chức tín dụng huy động trái phiếu kỳ hạn dài, bình quân trên 4 năm. Nhóm ngân hàng liên tiếp trở thành nhà phát hành trái phiếu lớn nhất kể từ tháng 4/2020.

Tỉ lệ giao dịch trái phiếu thành công

Luỹ kế 12 tháng, các tổ chức đã huy động gần 403.469 tỷ đồng. Trên thị trường nội địa và 345 triệu USD trên thị trường quốc tế. Với số liệu này, năm 2020, giá trị trái phiếu đã huy động thành công cao hơn năm 2019 đến 36%. Tỷ lệ huy động thành công/lượng chào bán đạt 69,1%, cao hơn năm 2019 (đạt 67%).

Tỷ lệ phát hành trái phiếu huy động vốn năm 2020
Tỷ lệ phát hành trái phiếu huy động vốn năm 2020

Đối với phát hành trái phiếu trên thị trường quốc tế. Các tổ chức đã có 4 đợt huy động trái phiếu từ quý 3/2020. Trong đó, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng đã huy động được 80 triệu USD trong tháng 10. HDBank huy động 30 triệu USD trong tháng 11 và 160 triệu USD trong tháng 12. Một tổ chức khác đã huy động được 75 triệu USD.

Giao dịch phát hành trái phiếu đợt này nhận được sự tham gia nhiệt tình của các nhà đầu tư tổ chức đa dạng. Bao gồm các công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán và quỹ quốc tế. Số lượng đăng ký vào đợt phát hành trái phiếu lần này gấp đôi giá trị. Đây là đợt phát hành trái phiếu đầu tiên. Thể hiện cam kết của chúng tôi đối với Việt Nam và sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam. Sự hưởng ứng nhiệt tình đối với đợt phát hành lần này rất đáng khích lệ. Chúng tôi dự định sẽ có các đợt phát hành tiếp theo khi phát sinh nhu cầu trong tương lai.

Nguồn:vneconomy.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *